» Rezultāti
» Balsotāju aktivitāte
» Iecirkņu saraksts


2012. gada 18. februāra tautas nobalsošana par likumprojekta "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē" pieņemšanu
Balsotāju aktivitāte


Jaunākie dati par 13 no 13 iecirkņiem (Balvu novads).
 


N# Iecirknis līdz
8:00
līdz
12:00
līdz
16:00
līdz
20:00
līdz
22:00
Atrašanās
vietās
Kopējā
aktivitāte
  Balvu novads (12147) 163 (1,34%) 3535 (29,1%) 5832 (48,01%) 6914 (56,92%) 7136 (58,75%) 567 (4,67%) 7703 (63,41%)
318. BALVU PILSĒTAS ĢIMNĀZIJA 19 516 812 959 999 20 1019
319. BALVU PILSĒTAS KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRS 70 1260 2180 2546 2643 64 2707
320. BALVU AMATNIECĪBAS VIDUSSKOLA 12 340 571 655 671 54 725
323. TAUTAS NAMS 7 125 182 233 236 50 286
324. Bērzkalnes pagasta pārvalde 3 53 84 108 124 49 173
325. BĒRZPILS PAGASTA SAIETA NAMS 4 243 383 462 469 52 521
326. Briežuciema pagasta pārvalde 5 103 159 191 194 37 231
327. Krišjāņu pagasta pārvalde 7 110 160 180 185 18 203
328. Kubulu pagasta pārvalde 6 239 399 471 488 116 604
331. Lazdulejas pagasta pārvalde 3 77 125 149 150 9 159
336. Tilžas pagasta pārvalde 13 284 481 584 595 43 638
337. Vectilžas pagasta pārvalde 12 95 150 186 187 32 219
339. Vīksnas pagasta pārvalde 2 90 146 190 195 23 218