» Rezultāti
» Balsotāju aktivitāte
» Iecirkņu saraksts


2012. gada 18. februāra tautas nobalsošana par likumprojekta "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē" pieņemšanu
Balsotāju aktivitāte


Jaunākie dati par 11 no 11 iecirkņiem (Dagdas novads).
 


N# Iecirknis līdz
8:00
līdz
12:00
līdz
16:00
līdz
20:00
līdz
22:00
Atrašanās
vietās
Kopējā
aktivitāte
  Dagdas novads (6846) 67 (0,98%) 1569 (22,92%) 2662 (38,88%) 3054 (44,61%) 3142 (45,9%) 254 (3,71%) 3396 (49,61%)
522. DAGDAS TAUTAS NAMS 25 629 1145 1272 1301 82 1383
523. ANDRUPENES PAGASTA PĀRVALDE 3 164 252 297 306 56 362
524. ANDZEĻU PAGASTA PĀRVALDE 10 103 167 196 200 8 208
525. ASŪNES PAGASTA PĀRVALDE 7 77 142 166 171 3 174
527. BĒRZIŅU TAUTAS NAMS 2 88 134 141 143 11 154
528. KULTŪRAS NAMS OZOLIŅOS 5 60 115 146 153 24 177
529. EZERNIEKU PAGASTA PĀRVALDE 9 142 216 242 244 29 273
537. KONSTANTINOVAS PAGASTA PĀRVALDE 3 72 120 168 169 14 183
538. ĶEPOVAS PAGASTA PĀRVALDE   40 73 85 87 2 89
542. SVARIŅU TAUTAS NAMS 2 85 122 140 140 14 154
543. ŠĶAUNES TAUTAS NAMS 1 109 176 201 228 11 239